NL | FR | EN

Q&A

ONTSLAG IN EEN NOTENDOP - STAP VOOR STAP

1  Wat zijn de mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen?

[A]  OPZEGGING MET EEN (TE PRESTEREN) OPZEGGINGSTERMIJN

2  Hoe moet de arbeidsovereenkomst opgezegd worden?

3  Wanneer gaat de opzeggingstermijn in?

4  Wat zijn de wettelijke opzeggingstermijnen?

5  Uitzonderingen op de algemene opzeggingstermijnen

6  Vrijstelling van prestaties / Activeringsbijdrage

7  Wanneer wordt de opzeggingstermijn geschorst?

8  Wat als de werknemer ziek wordt tijdens de opzeggingstermijn?

9  Sollicitatieverlof

[B]  ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING MET BETALING VAN EEN OPZEGGINGSVERGOEDING

10  Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang

11  Zijn er bepaalde formaliteiten?

12  Hoe moet de opzeggingsvergoeding berekend worden?

[C]  AANVULLENDE INFORMATIE

13  Kan ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vroegtijdig beëindigen?

14  Wie is bevoegd om de ontslagbrief te ondertekenen binnen een vennootschap?

15  Recht op outplacement

16  Ontslagcompensatievergoeding

17  Ontslag en aanvullende pensioenen: aandachtspunten

18  Ontslagmotivering en “kennelijk onredelijk ontslag”

19  Fiscale en parafiscale behandeling van de beëindigingsvergoeding

[D]  Checklist

20  Waarop moet ik letten vóór ik als werkgever overga tot ontslag?