NL | FR | EN

Welkom op de website voor de berekening van opzeggingstermijnen en -vergoedingen voor arbeiders en bedienden

Let op: de berekeningen die de calculator maakt, zijn verschillend naar gelang de datum indiensttreding, de datum van ontslag, het feit of iemand arbeider/bediende is.

De calculator houdt geen rekening met individueel overeengekomen opzeggingstermijnen of eventuele ontslagbeschermingen.

Voor werknemers die op 31/12/2013 arbeider waren, moet je de opzegtermijn op de anciënniteit opgebouwd tot en met 31 december 2013 manueel invullen.

)