NL | FR | EN

Welkom op de website voor de berekening van opzeggingstermijnen en -vergoedingen voor arbeiders en bedienden

Let op: de berekeningen die de calculator maakt, zijn verschillend naar gelang de datum indiensttreding, de datum van ontslag, het feit of iemand arbeider/bediende is.

De calculator houdt geen rekening met individueel overeengekomen opzeggingstermijnen of eventuele ontslagbeschermingen.

De calculator maakt toepassing van de overgangsregeling als de arbeidsovereenkomst gestart is vóór 1 januari 2014, doch enkel als de opzegging gegeven wordt door de werkgever. De overgangsregeling is immers vanaf 28 oktober 2023 niet meer van toepassing als de opzegging door de werknemer gegeven wordt.

Voor werknemers die op 31 december 2013 tewerkgesteld werden als arbeider, moet de opzeggingstermijn voor de anciënniteit opgebouwd tot en met 31 december 2013 manueel ingevuld worden.

)