NL | FR | EN

Calculator

Calculator

Bereken de opzeggingstermijnen en - vergoedingen voor arbeiders en bedienden

De calculator kan enkel gebruikt worden in het kader van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.
De calculator is niet geschikt om de opzeggingstermijn of –vergoeding te berekenen ingeval van ontslag tegen of na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd.
De calculator is niet geschikt om de opzeggingstermijn of –vergoeding te berekenen in geval van gelijkgestelde anciënniteit opgebouwd vóór 1 januari 2014. Het betreft gelijkgestelde anciënniteit als uitzendkracht, anciënniteit opgebouwd in het kader van een voorafgaande overeenkomst voor bepaalde tijd en/of conventionele anciënniteit. Wij verwijzen naar de Newsletter voor bijkomende informatie.

Werknemersgegevens
de werknemer
de werkgever
bediende
arbeider